Manuel Valls: programma

Op 5 december 2016 heeft Manuel Valls zijn ontslag ingediend als eerste minister om zich kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen 2017. Zijn slogan: Faire gagner tout ce qui nous rassemble (Laat datgene wat ons samenbrengt winnen).

Vanuit zijn stad Evry legde Valls in een twintig minuten lange speech uit wat zijn programma inhoudt. Zijn toon was beheerst en overtuigend, heel duidelijk uitgesproken, met een zekere mate van emotie. Hij hamerde erop dat er een toekomst is voor links, want alleen met solidariteit en engagement tussen de burgers is er mogelijkheid tot samenleven.

Links heeft de afgelopen jaren aan populariteit ingeboet, wat geleid heeft tot grote verdeeldheid binnen de linkse partijen. Maar dit wil niet zeggen dat links dood is. Integendeel, Valls blijft onvoorwaardelijk geloven in de basiswaarden van links. Hij is links in hart en nieren, het belang van de gemeenschap primeert boven het individueel belang, morele waarden primeren boven de materiële. Hij zet zich duidelijk af tegen het rechtse voorstel van Francois Fillon (de sociale welvaartstaat moet behouden blijven) en het extreem-rechtse gedachtegoed van Marine Le Pen (geen verdeeldheid zaaien, maar juist samenbrengen).

De vijf pijlers van zijn beleid: verenigen, l’esprit francais, morele waarden, open economie, goede relatie staat-burger.

Verenigen, niet verdelen
Links zijn betekent naar elkaar luisteren, met elkaar praten, geëngageerd zijn in het politieke debat. De wereld is continu in verandering en het linkse gedachtegoed moet meeëvolueren, zonder evenwel de basiswaarden te verloochenen. Links betekent ook verschillen in mening om uiteindelijk te komen tot één gemeenschappelijk standpunt, één gemeenschappelijke visie. Verenigen is het stokpaardje van Valls. Eenheid moet het doel zijn, samen ijveren voor vooruitgang en sociale rechtvaardigheid.

Incarneren van “l’esprit français”
Frankrijk heeft links nodig om de Franse waarden te kunnen vrijwaren. Deze waarden zijn: godsdienstvrijheid, gelijkheid, broederlijkheid, vrijheid van denken, Franse cultuur & taal en een zekere mate van rebellie.

Laten primeren van morele waarden boven de materiële
Valls wil een halt roepen aan het eindeloos stigmatiseren van bepaalde bevolkings-groepen, dat leidt tot versnippering van het sociaal weefsel en is de basis voor een maatschappij gebaseerd op haat. De mens is in wezen goed en het is tijd dat het beste in de mens wordt bovengehaald. Hij wil naar een maatschappij die minder hard, minder individueel is en roept op tot solidariteit, broederlijkheid, morele kracht.

Groeien door open Franse economie
De mondialisering mag niet ondergaan worden, er moet een sterk Frankrijk en Europa tegenover gezet worden. Frankrijk moet haar mensen, haar creativiteit inzetten om te werken aan de toekomst, aan een groene economie, hernieuwbare energie, digitalisering. Zoeken naar nieuwe wegen en hierin een voortrekkersrol spelen op internationaal vlak. De Fransen moeten de uitdagingen die de mondialisering biedt, aangaan in plaats van ze als bedreiging te zien. Ook voor Europa is er een belangrijke rol weggelegd, want alleen met een sterk Europa kan Frankrijk zich internationaal profileren.

Verbeteren relatie staat-bevolking
De staat heeft de taak de bevolking te beschermen tegen onrust, armoede, aanslagen, etc. De staat heeft zijn funktie. Alleen moet de staat dichter bij de bevolking staan en diensten op efficiënte wijze leveren, zowel in de grootsteden als op het platteland of in de overzeese gebieden. Efficiëncy moet leiden tot permanente lagere belastingen voor de middenstand en lagere inkomstengroepen. De republiek moet opnieuw vertrouwen stellen in het volk. Er moet gezocht worden naar een nieuw evenwicht tussen het parlement, de regering en de burger. De burger moet meer betrokken worden bij de politieke beslissingen. De jeugd is de toekomst. Valls wil terug dat lichtje zien in de ogen van de jeugd.

Valls eindigde met op te merken dat het misschien kan lijken dat links geen kansen meer heeft. Maar de geschiedenis is nog niet geschreven. Hij zal zich alleszins volledig geven voor een overwinning van links. Ik wil alles en iedereen laten winnen dat verenigt. “Vive la république, vive la France.”

http://www.francetvinfo.fr/politique/manuel-valls/video-ma-candidature-est-celle-de-la-conciliation-de-la-reconciliation-revivez-le-discours-de-manuel-valls-en-integralite_1954693.html

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: