Franse verkiezingen: PS kandidaat François Hollande ontvouwt verkiezingsprogramma

Na het voorleggen afgelopen woensdag van zijn verkiezingsprogramma bestaande uit zestig punten aan zijn achterban en de pers, werd François Hollande, de socialistische kandidaat  voor de presidiëntiele verkiezingen in Frankrijk, donderdagavond 26 januari drie uur lang op de rooster gelegd in het televisieprogramma Des paroles et des actes op France 2. Wat voor man is hij? Waaruit bestaat zijn politiek plan? Hoe wil hij zijn politieke ambities realiseren?

In de pers wordt Hollande vaak afgeschilderd als een man met een zwakke persoonlijkheid, te zacht om de funktie van president te kunnen uitoefenen. Maar in het interview kwam hij tevoorschijn als een man, die weet wat hij wil. “Hij is veranderd,” was de conclusie van een journaliste aan het einde van de avond. “Hard en ontzettend zeker van zichzelf.” Maar of ze deze Hollande nu beter vond, kon ze niet zeggen. Het was alsof Hollande met het overwinnen van zijn menselijke zwakheden, meteen ook het vermogen om menselijk te zijn verloren had.  

Op het vlak van plannen legde Hollande de nadruk erop dat het niet de overheidsuitgaven zijn die moeten dalen, maar dat het de economische groei is die gestimuleerd moet worden. Hierbij denkt hij onder meer aan de oprichting van een overheidsbank, die gealimenteerd zal worden met spaargelden van de Franse bevolking en die in staat zal zijn leningen te geven aan die KMO’s, die vandaag moeite hebben om leningen te krijgen van de private banken die inzake leningen steeds strengere eisen stellen.

Doelstelling is om tegen 2017 de begroting in evenwicht te hebben. Om dit te realiseren moeten er besparingen worden doorgevoerd, maar zullen ook nieuwe belastingen worden geheven. Met name viseert hij de grote vermogens en de grote bedrijven. De belasting op arbeid en op roerende inkomsten zouden naar elkaar toe moeten evolueren. Concreet betekent dit dat de belasting op roerende inkomsten zal worden opgetrokken.

De overheid zal verdergaan met het afbouwen van het overheidspersoneel (personeel dat op pensioen gaat zal niet automatisch vervangen, zoals nu al het geval is), behalve in twee sectoren: er zal aanzienlijk bijkomend personeel aangeworven worden in het onderwijs en in iets mindere mate bij politie en rijkswacht (in totaal 60.000 nieuwe ambtenaren).

De verlaagde BTW in de bouw, die nu al geldt, zal worden behouden, maar de verlaagde BTW voor de restaurantsector wil hij herbekijken en enkel houden indien de sector hier bepaalde daden tegenoverstelt die verband houden met extra-aanwervingen.

De financiële sector is voor een groot deel verantwoordelijk voor de economische crisis en hervormingen in deze sector zijn dan ook  noodzakelijk. Onder meer denkt Hollande aan een hervorming van de banken in enerzijds klassieke banken (deposito’s en leningen) en anderzijds banken die gerechtigd zijn om speculatieve verrichtingen uit te voeren. Bovendien moeten bepaalde zeer speculatieve beleggingen aan banden worden gelegd of verboden.

Wat immigratie betreft is Hollande voor het jaarlijks vastleggen van het aantal immigranten dat het land mag binnenkomen in funktie van de eisen van de arbeidsmarkt. Aanvragen van buitenlandse studenten moeten worden aangemoedigd en betekenen een verrijking voor Frankrijk, want later zullen het deze studenten zijn, die als ambassadeurs zullen optreden voor de Franse economie in het buitenland. De instroom van illegale immigranten moet geval per geval worden bekeken. Daar is geen algemene regel op te stellen.

Als Hollande verkozen wordt, verkiest hij dan een regering met extreem links of eerder met de gematigde centrumpartij? Het antwoord van Hollande hierop is dat hij zijn plan voor de komende jaren heeft opgesteld en dat wie hem hierin wil volgen, meekan. Maar toegevingen aan een of andere partij om hen mee te krijgen, daar wil hij niet van weten. Het wordt zijn plan of niets. Maar als het moet, liever met uiterst links, dan met een centrumpartij die het niet uit overtuiging doet.

Gedurende 30 minuten moest Hollande zijn plannen verdedigen in een debat met Alain Juppé, huidig minister van buitenlandse zaken. Juppé hekelde vooral de cijfers die Hollande hanteert en beweerde dat de belofte dat de begroting tegen 2017 in evenwicht zal zijn, totaal onrealistisch is. Ten eerste omdat de groeicijfers in het plan van Hollande veel te optimistisch zijn en ten tweede omdat de extra aanwervingen van de overheid veel meer gaan kosten dan geraamd.

Tot slot werd nog een klein kwartier gewijd aan het standpunt van Hollande tegenover Europa. Allereerst is hij ontgoocheld over het akkoord inzake budgetcontrole, omdat dit enkel financieel is en geen maatregelen omvat om de economie terug aan te zwengelen. Hij zal ervoor ijveren om een tweede luik aan het pact toe te voegen dat  hierin wel voorziet. Met Merkel wil hij een hartig woordje spreken. Maar het feit dat hij kritiek heeft op het huidige beleid in Europa wil niet zeggen dat hij tegen Europa is.

Hollande eindigde het gesprek met te zeggen dat hij de enige kandidaat is, die voor verandering kan zorgen, dat hij de enige kandidaat is die de belangen van álle Fransen verdedigt. Hij wil de Fransen opnieuw hoop geven en een reden geven om terug fier te zijn op hun land, la France. Volgens de opiniepeilingen is Hollande momenteel de grootste kanshebber en gedurende het hele interview gedroeg hij zich ook alsof zijn overwinning nog slechts een kwestie was van tijd. Maar Juppé maakte Hollande erop attent dat het wel wat vroeg is om al victorie te kraaien, want in het verleden is steeds gebleken dat de januarikandidaten het nooit gehaald hebben. Sarkozy moet zijn kandidatuur nog steeds officialiseren, maar vermoed wordt dat dat dit weekend gebeuren zal.  

Klein detail: gedurende de volledige drie uur heeft Hollande geprobeerd om de naam Sarkozy niet uit te spreken, alsof Sarkozy nu al uit het collectief geheugen gewist is. Hij had het voortdurend over de uittredende president, maar sprak het S-woord niet uit. Tot op het einde heeft hij geprobeerd dit vol te houden, iets wat niet helemaal gelukt is. Maar het laat wel zien, dat het gedrag van Hollande tot in de kleinste details geregiseerd wordt door de medewerkers van zijn verkiezingscampagne. Het lijkt een afschrift van het model Obama.

Advertenties

3 Responses to Franse verkiezingen: PS kandidaat François Hollande ontvouwt verkiezingsprogramma

  1. wendel schreef:

    Wat zijn KMO’s?

  2. ingercamps schreef:

    Kleine en middelgrote ondernemingen

  3. […] François Hollande op 26 januari 2012, was het gisteren in de uitzending Des Paroles et des Actes, de beurt aan […]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: